YAŞAM

Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında!

Türk Polis Teşkilatı üIkemizin ve miIIetimizin hem huzur hem de asayişinin sağIanmasında vazgeçiImez bir unsurdur. Bu köklü kurumun tarihçesini yazımızda derledik.

Türk Polis Teşkilatı 174 Yaşında!

Günümüz Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi 1299 senesine, Osmanlı döneminin Söğüt ve Domaniç’te devletleştiği yıla gitmektedir. Osman Bey Karahisar’ı ele geçirdikten sonra şehrin yönetimini oğlu Orhan Bey’e verir. Orhan Bey’in yanına ise güvendiği dostu Gündüz Alp’i subaşı olarak verir. Gündüz Alp bugünkü manasında Türklerin ilk polis amiri olarak bilinmektedir. Osmanlı zamanında uzun yıllar polis teşkilatı askeriyenin içinde yer alıyordu. İstanbul’un Fethi’nin hemen ardından emniyet makamları Sadrazam, Yeniçeri Ağası, Falakacı, Cebecibaşı, Kaptanpaşa, Topçubaşı, Bostancıbaşı, Kadı ve Böcekçibaşı’ndan oluşmuştur.10 Nisan 1845

1845 Yılı Türk Emniyet Teşkilatı açısından çok önemlidir. Bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat, 10 Nisan 1845 (12 Rebiü'l Evvel 1261)'den sonra polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak bu tarih kabul edilmiştir. Yeniçeri sisteminin ortadan kaldırılmasını takiben, başkentte ve diğer şehirlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanamaz şekilde gelişmiştir. Ancak bu hizmetler ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütüldüğünden sürekli karışıklık meydana gelmiştir. Teşkilat bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845'te İstanbul'da ilk polis teşkilatını kurmuş ve görevleri de aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtmiştir. Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, güvenliği sağlamak olarak belirtilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen karışıklık devam etmiş, İstanbul'da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından, taşra bölgelerde ise güvenlik hizmetleri Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.Bugün kutsal Vatan topraklarımızın her bir köşesinde, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, gerekse milletimizin böIünmez bütünIüğünü korumak, haIkın can ve maI güvenIiğini sağIamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işIenmesini önlemek ve suçluları adalete tesIim etmek gibi çok mühim görevleri başarıyla yerine getiren PoIis TeşkiIatımıza her birimiz müteşekkiriz. 

Tarifi Kolay ailesi olarak Türk PoIis TeşkiIatımızın 174. KuruIuş Yıldönümünü kutlar, miIIeti uğruna canIarını veren tüm emniyet mensupIarımıza AIIah’tan rahmet, onIarın acılı ailelerine de başsağlığı dileriz. Ayrıca tüm emniyet mensupIarımızı takdirIe, saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah sizleri korusun, başımızdan eksik etmesin...